Dotazník DLQI

Cílem dotazníku je zhodnotit, jaký vliv měla lupénka na kvalitu vašeho života v posledním týdnu.


Můžete si dotazník vyplnit a následně vytisknout. Vyplněný dotazník s sebou přineste spolu s deníkem na návštěvu k lékaři. Tyto údaje lékaři velmi pomohou při stanovení optimální léčby tohoto neinfekčního kožního onemocnění.


1) Jak vás v posledním týdnu svědila či pálila kůže nebo jak byla citlivá a podrážděná?2) Do jaké míry jste byl/a uveden/a do rozpaků (cítil/a jste se nepříjemně) kvůli stavu své kůže?3) Jak moc vám během posledního týdne vaše kožní onemocnění překáželo v běžném životě,
např. v péči o domácnost, zahradu apod.
4) Nakolik ovlivnil stav vaší kůže během posledního týdne výběr oblečení?
5) Nakolik stav vaší kůže ovlivnil během posledního týdne vaše společenské aktivity a využívání volného času?
6) Jak vám stav vaší kůže během posledního týdne vadil při sportu?
7) Zabránil vám stav vaší kůže během posledního týdne pracovat nebo studovat?


Pokud NE, překážel vám během posledního týdne stav vaší kůže v zaměstnání nebo studiu?


8) Měl/a jste kvůli stavu své kůže v posledním týdnu nějaké problémy v kontaktu s partnerem, blízkými přáteli nebo příbuznými?9) Měl/a jste kvůli stavu své kůže v posledním týdnu sexuální problémy?
10) Způsobila vám léčba vašeho kožního onemocnění během posledního týdne nějaké problémy (např. zabrala příliš času, nemohl/a jste vykonávat svou práci jako obvykle ani doma ani v zaměstnání apod.)?
Ve své kůži s radostí
NFOZP - Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Facebook


Copyright ©2015 NFOZP. Kontakt: info@navzdy.info