0){ } else{ echo "
Uživatel s tímto e-mailem neexistuje.
"; } $username = $zaznam['username']; $email = $zaznam['email']; if ($mail == $email) { $prijemce = $email; require 'phpmailer/PHPMailerAutoload.php'; $mail = new PHPMailer; $mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP $mail->Host = 'smtp.ogservices.cz'; // Specify main and backup server $mail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication $mail->Username = 'info@navzdy.info'; // SMTP username $mail->Password = 'HluhKRESA344'; // SMTP password $mail->SMTPSecure = 'tls'; // Enable encryption, 'ssl' also accepted $mail->From = 'info@navzdy.info'; $mail->FromName = 'Navzdy.info'; $mail->addAddress($prijemce); // Add a recipient $mail->WordWrap = 50; // Set word wrap to 50 characters $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz'); // Add attachments $mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg'); // Optional name $mail->isHTML(true); // Set email format to HTML $mail->Subject = 'Navzdy.info - zaslání přihlašovacích údajů'; $mail->Body = "Dobrý den,

na Vaši žádost Vám zasíláme přihlašovací údaje do soutěže na webových stránkách www.navzdy.info:

Uživatelské jméno: ".strtolower($username)."
E-mail: ".strtolower($email)."

Pokud budete mít s přihlášením do soutěže jakékoliv problémy, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@navzdy.info a my Vám rádi pomůžeme.
Redakce projektu Lupénka nemusí být navždy…

Tento e-mail Vám zaslal nadační fond NFOZP.
Pokud si přejete odhlásit ze soutěže , klikněte zde
"; if(!$mail->send()) { echo 'Message could not be sent.'; echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo; exit; } echo "
Vaše přihlašovací údaje byly úspěšně odeslány na váš e-mail. Zkontrolujte si prosím svou e-mailovou schránku.
"; }} ?>

Prosím, zadejte váš e-mail, uvedený při registraci.Zpět
Ve své kůži s radostí
NFOZP
Facebook


Copyright ©2014 NFOZP. Powered by Pears Health Cyber, s.r.o. Kontakt: info@navzdy.info